Infectieziekten en vaccinaties hero image

Infectieziekten en vaccinaties

GGD Haaglanden spoort infectieziekten op, behandelt deze en voorkomt dat ze zich verder verspreiden. We verzorgen vaccinaties en geven voorlichting om het risico op infectieziekten te verkleinen. 

Vrijwel alle werkzaamheden stonden in 2021 in het teken van het coronavirus. Op 11 januari startten we met vaccineren en vervolgens ook met voorlichten in het kader van de coronabestrijding.  

Daarnaast zijn reguliere taken uitgevoerd, zoals het verwerken van meldingsplichtige ziekten (anders dan het coronavirus) en het uitvoeren van het infectieziektespreekuur.

Vragen over infectieziekten

Naast de bestrijding van infectieziekten is preventie een belangrijke taak. In 2021 beantwoordden we diverse vragen van inwoners en instellingen en gaven we adviezen om (her)infectie te voorkomen door bijvoorbeeld huisbezoeken te brengen. De vragen waren divers en gingen over verschillende onderwerpen zoals scabiës, mazelen, zikavirus, vaccinaties, besmettingsaccidenten en bijzonder resistente micro-organismen (BRMO).

Afbeelding
TBC medicatie
© Fleur Beemster

Advies en vaccinatie

We gaven gezondheidsadvies en vaccinaties aan reizigers en speciale beroepsgroepen, zoalszorgprofessionals en inzamelaars van huisvuil. Daarnaast was er vraag naar (advies over) bijzondere vaccinaties. Het ging om vaccinaties of leeftijdsgroepen die buiten het Rijksvaccinatieprogramma vallen, zoals meningokokken ACWY, kinkhoest en gordelroos. We hebben zo onze expertise op het gebied van deze ‘vaccinaties op maat’ verder ontwikkeld.

Tuberculosebestrijding

GGD Haaglanden zorgt voor voorlichting over- en bestrijding en behandeling van tuberculose (TBC). Voor TBC geldt een wettelijke meldingsplicht. We nemen waar nodig maatregelen en geven gemeenten en instellingen adviezen om verdere verspreiding te beperken. In Nederland neemt het aantal TBC-meldingen af. Om tuberculose zo goed mogelijk te bestrijden, werken we intensief samen met de drie andere GGD’en in Zuid-Holland als Regionaal Expertise Centrum (REC) TBC Zuid-Holland.

In 2021 verrichtten we onderzoek naar- en meldingen van besmettelijke patiënten, verstrekten we medicatie en voerden bron- en contactonderzoek uit.

We hebben in 2021 7.758 mensen onderzocht op TBC bij een totaal van 9.785 TBC-cliëntcontacten. In totaal hebben wij 85 patiënten met TBC en 86 patiënten met een Latente Tuberculose Infectie (LTBI) gediagnosticeerd en behandeld. Ook hebben we in 2021 een flinke inhaalslag gerealiseerd om de BCG vaccinatie (tegen TBC vanaf zes weken na de geboorte) te vervroegen en de ontstane BCG-vaccinatieachterstanden van kinderen en baby's in 2020 weg te werken. Bij 37 ingeplande BCG-vaccinatieacties zijn ruim 1.316 baby's gevaccineerd met een BCG-vaccin.

Afbeelding
Infectieziekten en vaccinaties extra