Terugblik corona hero image

Terugblik corona

In het voorjaar van 2020 werd de wereld opgeschrikt door de uitbraak van het coronavirus (COVID-19). Deze uitbraak ontwikkelde zich tot een pandemie met enorme gevolgen voor de volksgezondheid.

Kernboodschappen corona

Het coronavirus heeft naast de directe gevolgen als ziektelast en druk op de zorg ook indirect veel impact op de bevolking. Maatregelen die nodig zijn om de verspreiding van het virus af te remmen hebben grote sociaal maatschappelijke gevolgen voor de publieke gezondheid. GGD Haaglanden heeft daarom vijf regionale kernboodschappen over de (sociaal/ maatschappelijke) gevolgen van corona opgesteld. Hiermee vragen we met urgentie in te zetten op het beperken van de gevolgen van de coronacrisis. Het gaat om thema's over mentaal welbevinden, gezonde leefstijl, sociaal economische achterstanden, geweld in afhankelijkheidsrelaties en gezonde leefomgeving. We hebben de gemeenten aan de hand van deze regionale boodschappen op bestuurlijk en ambtelijk niveau ook lokaal advies gegeven over het terugdringen van de negatieve gevolgen van corona, waarbij specifiek aandacht is voor groepen die ook al voor de crisis kwetsbaar waren.

Testen

In 2021 is voortdurend gewerkt aan optimalisatie van de teststraten, meebewegend op de continue veranderende testvraag. Daarbij zijn waar mogelijk drive-through- en tentlocaties vervangen door inlooplocaties in gebouwen. Eind 2021 waren acht locaties in gebruik en verzorgden we ook thuisbemonstering. In 2021 zijn 1.010.535 tests uitgevoerd, met in 14,5% een positieve uitslag. Bij een toenemende testvraag liepen weekproducties op tot 38.000 tests met pieken van bijna 7.000 tests per dag.

Vaccineren

In januari 2021 zijn de eerste prikken gezet in een grote tijdelijke vaccinatielocatie bij het ADO Stadion. Eind 2021 vaccineerde GGD Haaglanden op zeven vaste locaties.

In de loop van het jaar is in samenspraak met gemeenten ingezet op fijnmazig vaccineren en voorlichten op kleine, laagdrempelige locaties, zoals stadsdeelkantoren en moskeeën.

Tot en met 31 december 2021 zijn in Haaglanden in totaal 785.053 (79%) inwoners van 12 jaar en ouder minimaal één keer gevaccineerd. Tussen de gemeenten varieert dit van 75% tot 89%. Er zijn in totaal 771.815 (78%) inwoners van 12 jaar en ouder volledig gevaccineerd. Tussen gemeenten varieert dit van 74% tot 88%.

Bron- en contactonderzoek

Bij een positieve coronatestuitslag starten we binnen 24 uur een bron- en contactonderzoek (BCO) om na te gaan hoe iemand het coronavirus heeft opgelopen en of anderen mogelijk op dezelfde manier zijn besmet.

De mate waarin dit mogelijk is, is afhankelijk van de aantallen positieve testen en wordt in vijf fases uitgevoerd. In fase 1 informeren we alle patiënten alsook de huisgenoten en nauwe contacten over de maatregelen en ondersteunen en verifiëren de opvolging hiervan.

Opeenvolgend is er een afbouw tot fase vijf, waarin we contact hebben met kwetsbare patiënten. Alle andere patiënten informeren we in deze fase per email. De patiënten informeren in deze fase zelf alle contacten middels brieven die we toesturen. We monitoren de isolatieperiode niet meer en ook worden er geen gegevens meer geregistreerd over de contacten van de patiënt en wordt niet meer nagegaan in elke contexten de patiënten mogelijk anderen heeft besmet. Sinds het najaar van 2021 wordt het BCO uitgevoerd in fase vijf, gezien de recordaantallen besmettingen.

Callcenter Corona

In 2021 kwamen er maandelijks gemiddeld ca. 16.600 telefonische vragen binnen. In totaal werden er in 2021 bijna 200.000 vragen beantwoord.

Meer cijfers over COVID-19 in Haaglanden zijn te vinden op het Corona-dashboard.

Afbeelding
Bezoek minister Hugo de Jonge
© Sander Foederer
Afbeelding
Koning bezoekt vaccinatielocaties
© Sander Foederer