Gezonde leefomgeving hero image

Gezonde leefomgeving

GGD Haaglanden adviseert inwoners, bedrijven en gemeenten over gezondheid in de directe leefomgeving, zoals vocht en schimmel, ongedierte, koolmonoxide, asbest, stank en geluidsoverlast. Ook bevorderen we een veilige en hygiënische omgeving.

Milieu en gezondheid

We behandelen meldingen en vragen van inwoners over milieufactoren in hun woonomgeving die van invloed kunnen zijn op de gezondheid. In 2021 betrof dat 334 meldingen over uiteenlopende onderwerpen zoals binnenmilieu (vocht en schimmel, ventilatie, koolmonoxide), laagfrequent geluid en geurhinder.

Afbeelding
Schimmel muur

Advisering aan gemeenten

GGD Haaglanden adviseert en ondersteunt gemeenten bij onder andere omgevingsbeleid, individuele bouwplannen, lood in kraanwater, bodemverontreiniging en de gezondheidseffecten van luchtverontreiniging en geluidhinder. We besteden proactief aandacht aan actuele thema's waarbij in preventieve zin gezondheidswinst is te boeken, zoals luchtkwaliteit, klimaat en advisering bij ruimtelijke plannen. We gaven in 2021 172 adviezen aan gemeenten.

Afbeelding
Loden leidingen

Technische hygiënezorg

GGD Haaglanden beschermt de gezondheid van inwoners door het bevorderen van een veilige en hygiënische omgeving van instellingen en voorzieningen. Dit doen wij door behandeling van vragen en klachten, signalering van ongewenste situaties en advisering aan gemeenten, instellingen en inwoners. We gaven advies op maat over het nemen van preventieve maatregelen met betrekking tot corona en over uitbraken en omgaan met clusters besmettingen met corona. Daarnaast hebben we verschillende instellingen en ondernemingen met uitbraken van het coronavirus bezocht en geadviseerd om het risico op grote verspreiding te verkleinen.

Inspectie tatoeages & piercings en hygiëne seksinrichtingen

Ondanks de verschillende lockdowns is het overgrote deel van de geplande werkzaamheden met betrekking tot het gemeentelijk vergunningstraject van tatoeage-, piercing- en permanente make-up studio’s en de hygiëne-inspecties van seksinrichtingen uitgevoerd. In 2021 is tijdens de inspecties extra aandacht gegeven aan ventilatie. Hiermee speelden we in op een van de speerpunten in de coronabestrijding.

Afbeelding
Tatoeëerder