Crisiscommunicatie

GGD als crisisorganisatie

Bij rampen en crises is de GGD 24/7 bereikbaar, beschikbaar en inzetbaar als crisisorganisatie. Het GGD-rampenopvangplan beschrijft hoe we ons inhoudelijk hierop voorbereiden en hoe we omgaan met dergelijke situaties. Gedurende elk moment zijn er piketfunctionarissen van GGD Haaglanden bereikbaar via een pager en zijn deze functionarissen indien de situatie erom vraagt ook onmiddellijk inzetbaar.

Gedurende de eerste helft van 2021 was de crisisorganisatie van GGD Haaglanden opgeschaald ter bestrijding van de coronapandemie.

In 2021 zijn in totaal 8 crisissituaties en meldingen opgepakt en afgehandeld, waaronder de brand in de Wouwermanstraat in Den Haag.